top of page

Vin jwenn nou!

Medway Village Food Pantry se 100% volontè dirije epi nou absoliman pa t 'kapab bay sèvis sa yo san yo pa chak youn nan yo. Gade opòtinite volontè anba a epi kontakte nou si ou ta renmen rantre nan nou! 

Dechaje kamyon

Nou resevwa livrezon nan Greater Boston Food Bank atravè Loaves & Fishes nan 2yèm ak 4yèm Mèkredi chak mwa. Nou toujou bezwen volontè pou ede dechaje palèt yo epi repwodwi gadmanje a. Sa a anjeneral pran apeprè inèdtan. Kamyon an rive alantou 2:45 pm 

7E89F3D5-9021-4A1E-805F-B05C590D8649.jpeg
182CFEEC-83F9-4824-861B-F52CAF42BF18.jpeg
09AB3F82-B8E5-4B90-BC99-B9641317615D.jpeg

Restock gadmanje

Nou restock gadmanje a samdi a 10:30 am Nou toujou bezwen men anplis!

IMG_0435_edited.jpg

Vandredi apremidi mete kanpe

Nou mete gadmanje manje a apre lekòl matènèl la kite pou semèn nan. Gen de chanjman:

1:00-2:00 p.m. - Klase ak prepare pen an ak pwodui.

3:00-4:00 p.m. - Triye vyann ki nan frizè, mete atik twalèt, ak pwodui netwayaj epi prepare glasyè yo. * Gen anpil eskalye ki enplike nan dezyèm chanjman an. 

Adolesan ki gen pwòp transpò yo ka enskri pou dezyèm chanjman an.

bottom of page