top of page

Kote nou ye
sitiye?

Map .jpeg

​Nou sitiye nan 170 Village Street, Medway, MA.

  • Pantry nou an sitiye nan kwen Village Street ak Holliston Street nan Medway (170 Village Street). Ou pral apwoche gadmanje a soti nan Holliston Street.

 

  • Soti nan Holliston Street, vire sou North Street.

 

  • Soti nan North Street, vire adwat sou Peach Street.  Si ou rive nan siy stop la ak Broad Street, ou ale twò lwen. Tanpri pa vire, men pito tounen sou Holliston Street epi ale nan Peach Street.

 

  • Le pli vit ke ou vire sou Peach Street, w ap wè yon siy ak yon flèch dirije w nan zòn pakin nou an. Vire adwat nan zòn pakin epi rantre nan fen liy lan. Ou pral tann nan machin ou, epi yon volontè pral dirije trafik ak deplase ou moute lè li lè ou antre nan.

 

  • Si w rive nan gadmanje a apre 10 am, y ap mande w pou w retounen nan gadmanje a yon lòt Samdi.  Nou pa pèmèt machin rantre nan liy lan apre 10 am.  

bottom of page