top of page

Matching Gifts

E11382C9-25B6-4346-9077-45E9EE7AF91D.jpeg

Èske konpayi ou gen yon pwogram kado matche?

 

Gen kèk konpayi ki mande travay yowi pou fè don an atravè platfòm tankouBjalouzipou w kalifye pou yon match. Tcheke ak anplwayè w la pou w wè ki jan yo jere kado matche yo.Kado w ap ale de fwa pi lwen pou ede nou fini ak grangou!

Don ou + Korespondan anplwayè w =

2x enpak la

bottom of page