top of page
Home: Welcome

Misyon nou

Nou ouvri chak samdi maten depi

8 am- 10 am pou tout rezidan Massachusetts yo achte manje ak atik swen pèsonèl pou tèt yo ak kay yo. Sensibilizasyon nou an baze sou kwayans nou ke tout moun ki antre nan pòt nou yo merite pou yo trete yo ak jantiyès, diyite, ak respè.

Nan Medway Village Food Pantry, aksè, divèsite, ekite, ak enklizyon se nan fondasyon misyon nou, e nou kwè chak moun nan kominote nou an merite aksè a manje ki an sante. Antanke yon ajans manm fyè nan Greater Boston Food Bank, nou anbrase misyon yo pou mete fen nan grangou pou tout rezidan Massachusetts.Nou sitiye nan 170 Village Street nan Medway, MA. Ou pa bezwen yon randevou. Pou kesyon, imèlinfo@medwayvillagefoodpantry.org oswa rele (508) 533-6401.

IMG_2264.jpg

Sou nou

Medway Village Church Food Pantry te fonde an 2002 pa rezidan Bellingham, Marilyn Conley, epi li tout te kòmanse nan yon kabinè nan sousòl Medway Village Church (MVC).

IMG_8458.heic

Pantry Manje

Resous

368E9074-EA30-46CF-BDBA-64BFDDAC9E91.jpeg

Medway Village Food Pantry se volontè ki dirije 100%. 76% nan manje a ak byen nan kay la ke noudistribye are achte lè l sèvi avèk don monetè ak kat kado epi yo bay 24% nan manje ak machandiz nan kay la. Don ou yo se rezon ki fè nou ka kontinye bay resous kominote enpòtan sa a!

Opòtinite Volontè

F4A40951-CCAF-46B1-B2FD-5C57F6D8ACD9.jpeg
bottom of page