top of page

Prim Sèvis Volontè Prezidan an

Medway Village Food Pantry trè fyè dèske li se yon Òganizasyon Sètifikasyon pou Prim Sèvis Volontè Prezidan an. Li pèmèt nou onore volontè ki pi eksepsyonèl nou yo epi rekonèt enpak yo fè a. 

 

Pou aprann plis sou PVSA, tcheke FAQ PVSA ki anba a.

2023 
Moun k ap resevwa yo
pvsa1.jpg
pvsa2.jpg
pvsa3.jpg
bottom of page